Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT | Chúng tôi mong muốn xây dựng BMT-asphalt trở thành một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và thi công bê tông nhựa nóng