CONVENIENCE

Ngày đăng: 24-08-2012

Hệ thống Silo có khả năng chứa tới 600 tấn BTNN liên tục trong 4 ngày. Với 3 bồn chứa BTNN (Silo) có tổng sức chứa 600 tấn, BMT sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24h. Quý khách hàng hoàn toàn có thể kiểm soát các rủi ro về thời tiết và chủ động về thời gian sử dụng xe, máy.

1. Hệ thống vận chuyển bê tông nhựa nóng đến các silo bảo quản

Để tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng, trạm trộn của BMT có hệ thống bảo quản bê tông nhựa nóng tới 600 tấn bao gồm 3 silo có thể bảo quản được sản phẩm tới 4 ngày, bê tông nhựa nóng sau khi ra khỏi hệ thống trộn sẽ được hệ thống băng tải bao gồm một băng tải nghiêng có chiều dài tới 35m để vận chuyển sản phẩm lên độ cao 25m để hệ thống băng tải ngang đưa vào các silo đã định.

Hệ thống silo và băng tải nghiêng

2. Hệ thống silo bảo quản BTNN và hệ thống xuất hàng

Sản phẩm khi được bảo quản trong silo luôn luôn được giữ ở nhiệt độ 150°C bằng hệ thống dầu truyền nhiệt, sau khi bảo quản nhiệt độ của bê tông nhựa nóng không giảm, độ đồng đều, bao phủ giữa nhựa và cấp phối đá đạt tối ưu.

Khi cần xuất hàng hệ thống silo có thể xuất hàng liên tục với thời gian chỉ 1 phút cho mỗi xe 30tấn, nhờ hệ thống bảo quản này mà BMT có thể bảo đảm khối lượng đặt hàng của khách hàng ngay từ đầu giờ sáng giúp cho khách hàng có thể yên tâm bố trí nguồn nhân lực xe máy tại công trình, đồng thời kiểm soát thời gian thi công tránh các rủi ro về thời tiết trong mùa mưa, tiết kiệm chi phí hoàn thành công trình. Đồng thời, khi nhận các đơn đặt hàng với khối lượng nhỏ hoặc thời gian không thuận lợi, hệ thống silo giúp BMT giải quyết được các khúc mắc đó.

3. Hệ thống vận chuyển

- Hệ thống vận chuyển của BMT có số lượng lên tới 40 xe vận tải nặng và 10 xe vận tải nhẹ, khối lượng vận tải lên tới 1.000 tấn BTNN/vòng /3 giờ.
- Hệ thống vận tải này cho phép khả năng cung cấp hàng lên tới 3.000T- 4.000T/ngày.
- Hệ thống này mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng khi thi công các công trình có khối lượng lớn, giảm nhiều chi phí nhân công và xe máy tại công trình.

Hệ thống xuất hàng bao gồm các cửa xả bê tông nhựa nóng và cân xe tải

Hệ thống xe vận tải sau khi nhận hàng tập kết tại công trình

BMT thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất!

TRẠM NÀO CŨNG CUNG CẤP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG…
NHƯNG BMT CÓ THỂ CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH HÀNG 24/7

Công nghệ khác