Đầu đốt

Ngày đăng: 24-08-2012

Đầu đốt là một trong những bộ phận quan trọng của trạm BMT.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tang sấy và đầu đốt có tính quyết định đến hiệu quả sản xuất. Những đầu đốt toàn khối có những ưu điểm sau:

-        Thiết kế chắc chắn

-        Giảm thiểu tiếng ồn

-        Tiêu chuẩn an toàn cao

-        Tiêu thụ nhiên liệu tối ưu

-        Việc đốt cháy tối ưu

Đầu đốt toàn khối

Công nghệ khác