Dây chuyền M-Pack

Ngày đăng: 24-08-2012

Thành lập từ năm 1993, Công ty BMT đã cung ứng ra thị trường trên 2.000.000 tấn sản phẩm bê tông nhựa nóng. Hơn 16 năm hoạt động và phát triển, BMT đã luôn coi trọng yếu tố thỏa mãn và đáp ứng nhu cầy của khách hàng.

Để thỏa mãn khách hàng ở mức độ cao nhất, ngày nay, BMT đã đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông nhựa nóng hiện đại nhất thế gới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, dây chuyền M-Pack với công suất 300 tấn/giờ của tập đoàn Astec.int

Công nghệ khác