Bảo quản cấp phối

Ngày đăng: 24-08-2012

Làm giảm độ ẩm của hỗn hợp đá trước khi đưa chúng vào quá trình đốt nóng là một yêu cầu quan trọng giúp trạm Trộn hoạt động tốt

Đối với các loại vật liệu mịn, tỷ diện bề mặt lớn hơn nhiều lần so sánh trên cùng một đơn vị khối lượng với các loại vật liệu thô do đó quá trình rút nước sẽ kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên, BMT luôn khống chế độ ẩm dưới 4%, nhờ đó BMT tiết kiệm được 1.2 lít PO cho mỗi tấn sản phẩm của mình.

Kho giữ đá của BMT luôn giữ độ ẩm < 4%

Công nghệ khác