Hệ thống mắt gió tự động

Ngày đăng: 24-08-2012

Hệ thống mắt gió tự động làm giảm chi phí sản xuất

Hệ thống mắt gió tự động trong ống khói của quạt hút cho phép chúng ta tiết kiệm được chi phí đốt nóng cấp phối, mắt gió tự động điều chỉnh, kiểm soát áp lực và tốc độ dòng khí phát sinh từ quạt hút tới Double Barrel để mang lại hiệu quả đốt tốt nhất tương ứng với khối lượng cấp phối có trong buồng đốt. Toàn bộ nhiệt lượng thoát ra từ việc đốt nóng nhiên liệu sẽ được cấp phối hấp thụ, góp phần làm giảm chi phí nhiên liệu, kéo dài tuổi thọ cho hệ thống.

Công nghệ khác