Kho chứa cốt liệu

Ngày đăng: 24-08-2012

Vỉ thế, kho chứa cốt liệu của BMT luôn được xây dựng mái che, đảm bảo sự ổn định về độ ẩm của cốt liệu trước khi đưa vào bin nguội.

Việc sử dụng mái che để đảm bảo độ ẩm tối ưu của cốt liệu sẽ làm giảm tiêu hao nhiên liệu từ tang sấy, góp phần lớn trong việc giảm chi phí sản xuất và từ đó giảm lượng khí thải CO2 thoát ra.

 Kho chứa cốt liệu

Công nghệ khác