Sự cần thiết máy khuấy nhựa đường polime trong sản xuất bê tông nhựa nóng polime

Ngày đăng: 25-01-2013

          Hiện nay các đặc tính kỹ thuật của các vật liệu nhựa đường truyền thống thỏa mãn mọi yêu cầu kỹ thuật. Tuy vậy, yêu cầu về làm đường ngày càng tăng lên, qua từng năm kể cả số lượng lẫn chất lượng. Số lượng xe lưu hành liên tục tăng lên cùng với sự gia tăng lên của tải trọng trục xe. Để tạo điều kiện cho việc thiết kế đáp ứng được những thách thức ngày càng lớn. Các nhà nghiên cứu tìm ra nhiều loại nhựa đường cải tiến và được kiểm chứng qua thực thế. Nước ta hiện nay cũng đã và đang dùng Nhựa đường Polime là một loại nhựa đường cải tiến.

          Nhựa đường Polime là sản phẩm thu được từ công nghệ phối trộn nhựa đường đặc thông thường có nguồn gốc dầu mỏ và phụ gia cải thiện Polime hữu cơ thích hợp. Nhựa đường Polime phải đảm bảo đồng nhất, không lẫn nước và các loại tạp chất khoáng, khi đun nóng đến nhiệt độ 175°C không xuất hiện bọt. ở trạng thái tự nhiên. Nhựa đường Polime có dạng đặc quánh màu đen.

          Đối với nhựa đường Polime thì các chỉ tiêu: Nhiệt độ hóa mềm, Độ đàn hồi, Độ ổn định lưu trữ là những chỉ tiêu quan trọng nhất, nhằm đánh giá hiệu quả của chất cải thiện Polime. Nhiệt độ hóa mềm, Độ đàn hồi càng cao, Độ ổn định lưu trữ càng thấp thì nhựa đường Polime càng có chất lượng tốt.

         Hiện nay chất lượng nhựa đường Polime dễ bị suy giảm trong quá trình lưu trữ. Đặc biệt ảnh hưởng rất nhiều đến độ ổn định lưu trữ.

         Độ ổn định lưu trữ của nhựa đường polime được đánh giá thông qua sự sai khác về nhiệt độ hóa mềm của mẫu nhựa đường polime tại 2 vị trí lấy mẫu: trên và dưới của ống đựng chuẩn, sau khi mẫu được nung nóng ở nhiệt độ 163°C trong thời gian 48 giờ.

         Chỉ tiêu độ ổn định lưu trữ nhằm đánh giá mức độ tách của polime khỏi nhựa đường trong quá trình lưu trữ, gây ảnh hưởng đến chất lượng nhựa đường Polime.

Sự phân tách nhựa đường Polime sau khi để ổn định lưu trữ 48h

 

         Sự phân tách nhựa đường và Polime trong bồn. Khi đó chất Polime sẽ nổi lên trên và nhựa đường lắng xuống dưới làm cho nhiệt độ hóa mềm, độ đàn hồi, độ kim lún, các chỉ tiêu khác nhựa đường Polime theo dõi theo chiều cao của bồn có sự khác biệt rõ rệt. Nếu chúng ta để chất lượng nhựa đường Polime như phân tẩng đưa vào sản xuất thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng Bê tông nhựa, khi đó chất lượng Bê tông nhựa đưa vào sử dụng không được đồng đều làm ảnh hưởng tới chất lượng cũng như tuổi thọ công trình, Vì vậy trước khi đưa nhựa đường Polime và sản xuất tại Nhà máy sản xuất Bê tông nhựa cần có biện pháp khắc phục yếu tố đó.

         Giải pháp để hạn chế việc phân tách nhựa đường và  Polime: Đối với mỗi lô nhựa đường Polime được vận chuyển tới chứa trong bồn Nhà máy sản xuất Bê tông nhựa. Bồn chứa nhựa đường cần khắc phục sự phân tách nhựa đường và polime bằng máy khuấy được lắp đặt trong bồn chứa nhựa đường Polime. Máy khuấy có tác dụng chống sự phân tách nhựa đường và Polime. Tạo sự đồng nhất về chất lượng nhựa đường polime trong toàn hỗn hợp, đảm bảo tính chất tại mỗi điểm là như nhau. Chất lượng nhựa đường Polime khi đưa vào sản xuất Bê tông nhựa Polime sẽ đảm bảo được chất lượng tốt nhất và đồng đều nhất.

         Để đảm bảo được chất lượng nhựa đường Polime trong quá trình lưu trữ hay khi đưa vào sản xuất Bê tông nhựa. Hiện nay Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng BMT đã và đang sử dụng hệ thống gia nhiệt hiện đại cùng máy khuấy với tốc độ lên tới 960 vòng/phút được lắp đặt trong bồn chứa nhựa đường ở các nhà máy sản xuất bê tông nhựa.

 Bồn chứa nhựa đường có máy khuấy tại nhà máy sản xuất Bê tông nhựa BMT

 

Nguyễn Văn Phượng

Công nghệ khác