Tang sấy

Ngày đăng: 24-08-2012

Tang sấy của trạm trộn BMT là một giải pháp tuyệt vời vừa đảm bảo được yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu chi phí sản xuất, vừa có tác dụng giảm lượng khí thải góp phần bảo vệ môi trường

Tang sấy được thiết kế với năng lực làm việc cao nhất với khả năng tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả nhất và thoát khí thải thấp nhất.

1.          Gas nguyên liệu – 110oC
2.         Vật liệu đầu vào
3.          Vùng xới vật liệu
4.          Vùng chuyển tiếp
5.          Vòng đỡ tang sấy
6.          Motor truyền động
  7.        Vùng bức xạ

 8.        Ngọn lửa – 1000oC
 9.        Cửa xả
10.      Đầu đốt công nghiệp toàn khối
11.       Bơm
12.       Lớp ngoài bằng nhôm cách nhiệt

Mô hình hoạt động của trống tang sấy

Senser tự động kiểm soát nhiệt độ

Tỉ lệ giữa độ ẩm cốt liệu với hệ số tiêu hao nhiên liệu

Công nghệ khác