Công nghệ : Dĩ An

matgio1

Hệ thống mắt gió tự động

Ngày đăng: 24-08-2012

Hệ thống mắt gió tự động làm giảm chi phí sản xuất Hệ thống mắt gió tự động trong ống khói của quạt hút cho phép chúng ta tiết kiệm được ...