Technology : New materials

1

Bột Khoáng và vai trò trong hoạt động của bê tông nhựa

Date: 08-03-2013

Bột khoáng là một thành phần quan trọng trong hỗn hợp bê tông nhựa (BTN). Khi trộn chung với nhựa đường, thành phần hạt mịn trong bột khoáng có kích ...
5

Bê Tông Đầm Lăn – Công nghệ vượt trội trong xây dựng

Date: 08-03-2013

Công nghệ bê tông đầm lăn (BTĐL) là loại công nghệ sử dụng bê tông không có độ sụt, được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài ...
7

Stone Mastic Asphalt – SMA

Date: 28-01-2013

Để thiết kế một con đường có thể mang tải trọng nặng và mật độ xe lớn, ngoài việc phải đáp ứng được một nền đường có khả năng nhận ...