Đường Cao Tốc | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT | Page 2

Dự án: Đường Cao Tốc

image002

Gói 3: hoàn thành dự án

Ngày đăng: 17-12-2013

Sau khi hoàn thành thi công gói 1B ngày 8/10, ngày 12/10, BMT bắt tay vào thi công tiếp gói số 3 do Posco E&C làm nhà thầu chính. Với ...