Smooth hot mix asphalt (BTNC C10) | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT