Smooth hot mix asphalt (BTNC C15) | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT