Smooth hot mix asphalt (BTNC C25) | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT