Hướng dẫn tạo chữ ký trong email của BMT-Group

Ngày đăng: 09-09-2013

Hướng dẫn tạo chữ ký trong email

1. Đối với Dịch vụ email trên nền website:

Truy cập vào địa chỉ: http://mail.bmt-group.vn

Đăng nhập bằng tài khoản email của BMT

Click vào Dấu hiệu Bánh răng nằm ở góc trên bên phải như hình dưới.

Chọn Cài đặt

Kéo xuống dưới mục Chữ ký:

Truy cập vào link bên dưới (chọn một trong hai):

Chữ ký Tiếng việt

Chữ ký Tiếng anh

Bôi đen toàn bộ nội dung chữ ký và Sao chép (copy)

Dán (Paste) vào khung lúc nãy hiện ra như hình bên dưới:

Sửa thông tin chữ ký và kéo xuống dưới cùng. Bấm vào Lưu thay đổi

Từ nay mỗi khi gửi thư chữ ký sẽ được chèn tự động vào dưới email.

2. Đối với Outlook 2003:

Download file mẫu chữ ký tại đây

Giải nén ra được thư mục Signature và 2 file ở trong: signature_eng signature_vie

Mở outlook lên. Vào Tools -> Options. Chọn thẻ Mail Format:

Rồi chọn các mục đã đánh dấu như khung màu đỏ trong hình bên dưới.

Click vào Signatures….

Click New… hiện ra hộp thoại như hình bên dưới:

Trong mục 1: điền tên chữ ký (VD: Chữ ký tiếng việt, …)

Trong mục 2: chọn Use this file as template -> click Browse

Tìm thư mục đã giải nén ở trên.

Chọn file signature_eng (nếu muôn chữ ký là ngôn ngữ tiếng Anh) hoặc signature_vie (Tiếng việt)

Chọn xong Click Select -> Next.

Sẽ hiện ra chữ ký mẫu trong khung như bên dưới:

Vui lòng sửa các thông tin lại và bấm Finish -> Bấm OK

Trong  thẻ Mail Format, ở mục Signatures:

Select signatures for accout: Chọn tài khoản email muốn chèn chữ ký

Signature for new messages: chọn mẫu chữ ký cho thư mới tạo

Signature for replies and forwards: chọn mẫu chữ ký cho thư trả lời và chuyển tiếp

Bấm Apply -> Ok

Tạo email mới để xem kết quả

Từ đây mỗi khi tạo thư mới hoặc trả lời thư. Chữ ký sẽ tự động được chèn dưới email!

3. Đối với Outlook 2007, 2010 và 2013:

Hướng dẫn dưới đây làm trên Office 2013. Tuy nhiên đối với Office 2007 và 2010 vẫn tương tự.

Mở Outlook lên, tạo một thư mới bằng cách click vào New Email

Click vào Signature chọn Signatures… như hình dưới

Trong hộp thoại mới hiện ra click vào New

Điền tên chữ ký (VD: Chữ ký tiếng việt, …) -> click Ok

Truy cập vào link bên dưới (chọn một trong hai):

- Chữ ký Tiếng việt

- Chữ ký Tiếng anh

Bôi đen toàn bộ nội dung chữ ký và Sao chép (copy)

Dán (Paste) vào khung lúc nãy hiện ra như hình bên dưới:

Chú ý: Có thể sau khi Dán sẽ không hiện logo BMT như hình trên nhưng không sao, lúc chèn chữ ký sẽ thấy.

Sửa lại thông tin.

Xong bấm Ok

Từ đây mỗi lần soạn email chỉ cần click vào mục Signature và chọn chữ ký như hình dưới:

Lưu ý: Muốn tạo thêm nhiều chữ ký khác nhau để chọn (VD: Chữ ký Tiếng anh…) chỉ cần làm lại các bước như trên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận IT để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Phương
IT support

Hoạt động khác