Dự án BOT quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc

Ngày đăng: 24-12-2012

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc (Km1901-:-Km1915), địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (được chuyển đổi từ Công ty TNHH BOT An Sương An Lạc) thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Địa điểm xây dựng: Km1901 – Km1915 Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc (quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, quận 12 – Tp Hồ Chí Minh).

Máy cào bóc Wirtgen W2000 của BMT đang cào bóc mặt đường cũ

Mặt đường sau khi được cào bóc và chuẩn bị thảm bê tông nhựa nóng

 BMT đang tiến hành trải thảm bê tông nhựa nóng

Dự án khác