Dự án trùng tu Xa Lộ Hà Nội

Ngày đăng: 17-08-2012

BMT đã và đang cung cấp bê tông nhựa nóng cho Dự án trùng tu Xa Lộ Hà Nội, tuyến đường cửa ngõ giao thông của Thành phố.

Xa Lộ Hà Nội là tuyến đường giao thông chính của Thành phố đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung và vì cũng là trục đường giao thông Bắc- Nam nên lưu lượng xe hằng ngày rất lớn.

Công ty BMT rất vinh dự khi được cung cấp sản phẩm của mình trong việc thi công hoàn thành công tác trùng tu tuyến Xa Lộ Hà Nội

Hình 1: BMT đang cung cấp BTNN cho Dự án Xa Lộ Hà Nội

Dự án khác