Đường vào cảng Cái Mép

Ngày đăng: 24-12-2012

Cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép sẽ đưa vào hoạt động trong năm nay như là một cảng biển quan trọng khu vực miền Nam.

Việc xây dựng tuyến đường dẫn, để kết nối QL51 với Cảng quốc tế là công việc rất quan trọng và cấp bách hiện nay. Hiện tại, tiến độ thực hiện dự án cũng đang được triển khai nhanh chóng trên công trường.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư  - Xây Dựng BMT đang là đơn vị cung cấp BTNN cho công trình này, luôn đảm bảo cung cấp BTN với chất lượng cao và tiến độ nhanh nhất

Để đáp ứng được tiến độ và đảm bảo chất lượng, BMT đã triển khai hai đội thảm BTN với đội ngũ nhân công trình độ cao và dàn thiết bị thi công hiện đại.


Dự án khác