Sửa chữa thử nghiệm dự án Đại Lộ Đông Tây

Ngày đăng: 20-11-2012

Bắt đầu từ ngày thứ 7, 17/11/2012, Công ty BMT đã tiến hành sửa chữa thử nghiệm đoạn bị đùn trồi nhựa thuộc đường Đại Lộ Đông Tây. Theo đó, BMT đã tiến hành cào bóc lớp BTN đùn trồi và thảm lại bằng nhiều loại BTN khác nhau, nhằm xác định loại BTN tốt nhất phù hợp với tuyến đường có lưu lượng xe rất lớn và đa số là các loại xe siêu trường, siêu trọng ra vào cảng Cát Lái.
Đoạn sửa chữa thử nghiệm sẽ được đưa vào khai thác thử, trước khi có đánh giá cuối cùng.

Các hình ảnh sửa chữa dự án Đại Lộ Đông Tây

Dự án khác