Tổng quan Dự án Đường ô tô cao tốc TPHCM – Trung Lương

Ngày đăng: 25-12-2012

+ Tuyến cao tốc: Dài 39.8 km. Điểm đầu tại Nút giao thông Chợ Đệm trên địa phận huyện Bình Chánh – Tp Hồ Chí Minh. Điểm cuối tại nút giao Thân Cửu Nghĩa trên địa phận huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang.

+ Các tuyến đường nối dài khoảng 22.1 km, bao gồm: Đoạn Tân tạo – Chợ Đệm dài khoảng 9.6 km, đọan Bình Thuận – Chợ Đệm dài 3.7 km và các tuyến đường nối Trung Lương dài khoảng 8.8 km

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án:

  • Tuyến cao tốc: đường cao tốc loại A, cấp 120 ứng với Vtk=120km/h theo TCVN 5729-97; mặt cắt ngang quy hoạch 8 làn cơ giới và 2 làn dừng xe khẩn cấp (8 x 3,75m + 2 x 3,00m), Bnền = 41m; giai đoạn 1 xây dựng ở giữa 4 làn cơ giới và 2 làn dừng xe khẩn cấp (4 x 3,75m + 2 x 3.0m), Bnền= 25 ÷ 26m; phần mặt cắt ngang còn lại trồng cây xanh giữ đất.
  • Tuyến đường nối Bình Thuận – Chợ Đệm, Tân Tạo – Chợ Đệm: đường cấp I đồng bằng, cấp 80 ứng với Vtk=80km/h theo TCVN 4054-98; mặt cắt ngang quy hoạch 6 làn cơ giới và 2 làn xe thô sơ (6 x 3,50m + 2 x 2,80m), Bnền = 29m; giai đoạn 1 xây dựng ở giữa 4 làn cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp (4 x 3,50m + 2 x 2,8m), Bnền= 22,2m; phần mặt cắt ngang còn lại trồng cây xanh giữ đất.
  • Tuyến đường nối Thân Cửu Nghĩa – Trung Lương: đường cấp II đồng bằng, cấp 80 ứng với Vtk=80km/h theo TCVN 4054-98; mặt cắt ngang 4 làn cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp (4 x 3,50m + 2 x 2,5m), Bnền= 21,6m.
  • Đường gom: đường cấp V đồng bằng , cấp 40 ứng với Vtk= 40km/h theo TCVN 4054-98; mặt cắt ngang 2 làn x 3,0m, Bnền= 7,0m

Dự án khác